Τα Άτομα Με Αναπηρία περιλαμβάνουν άτομα με κάποιου τύπου σωματική, ψυχική, αναπτυξιακή ή διανοητική διαταραχή όπως άτομα με:

 • Nοητική υστέρηση
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διάφορα σύνδρομα
 • Αυτισμό
 • Κινητικές διαταραχές
 • Διαταραχές όρασης
 • Διαταραχές ακοής
Άτομα με ειδικές ανάγκες

Oι ασθενείς αυτοί χρήζουν ειδικής οδοντιατρικής φροντίδας καθώς μπορεί να υπάρχουν:

 • προβλήματα επικοινωνίας ή συνεργασίας με τον οδοντίατρο
 • κακή στοματική υγιεινή λόγω αμέλειας, άγνοιας ή δυσκολίας στο βούρτσισμα
 • οδοντικές ή στοματογναθικές ανωμαλίες που σχετίζονται με κάποια σύνδρομα( π.χ Down)
 • συνοδά ιατρικά προβλήματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη στοματική υγεία (π.χ. χρόνια λήψη φαρμάκων)

H πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία στην οδοντιατρική φροντίδα αυτών των ασθενών και περιλαμβάνει τόσο την πρόληψη στο σπίτι με τη βοήθεια του γονέα ή φροντιστή όσο και την πρόληψη στο χώρο του οδοντιατρείου.

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του γονέα ή του φροντιστή σε συνδυασμό με τακτικούς επανελέγχους από τον οδοντίατρο μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση ενός καλού επιπέδου στοματικής υγιεινής των Α.Με.Α.

Οδοντιατρική φροντίδα ΑΜΕΑ

Σε περιπτώσεις που η συνεργασία δεν είναι εφικτή καθώς και σε περιπτώσεις που ο αριθμός των οδοντιατρικών εργασιών είναι μεγάλος και η επικοινωνία δύσκολη, προτιμάται η αντιμετώπιση με γενική αναισθησία.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση